עידן פיננסי חדש – שירותי גבייה,ייעוץ והדרכה

מוצרים ושירותים נוספים

ליווי אישי ממוקד גבייה

אבחון מצב קיים
איתור הזדמנויות לשיפור
פתרונות וטיפים פרקטיים 

ליווי וייעוץ בגבייה

בחינת תהליכי האשראי והגבייה 
ליווי מחלקות ומנהלי גבייה 
בניית מערך לניהול גבייה

הכשרת עובדים בגבייה

תוכנית הכשרה לגבייה מקצועית
ימי עיון בנושא טיפול בהתנגדויות
סדנאות הדרכה לצוות מכירות