עידן פיננסי חדש – שירותי גבייה,ייעוץ והדרכה

מוצרים ושירותים נוספים

ליווי אישי ממוקד גבייה

אבחון מצב קיים
איתור הזדמנויות לשיפור
פתרונות וטיפים פרקטיים 

ליווי וייעוץ בגבייה

בחינת תהליכי האשראי והגבייה 
ליווי מחלקות ומנהלי גבייה 
בניית מערך לניהול גבייה

גבייה 360

תסריטי שיחה לשיפור הגבייה
מכתבי גבייה שימושיים
טפסים ונוהלי גבייה